Test wzroku 

Sprawdź swój wzrok inaczej.

TEST SPRAWNOŚCI, SIŁY I ZDROWIA WZROKU – INNY NIŻ TEST OSTROŚCI WIDZENIA

Badanie wzroku dla większości ludzi kojarzy się tylko z jednym aspektem. Uważa się, że w tym badaniu mierzy się ostrość widzenia, dzięki czemu możemy stwierdzić, jaka jest wada wzroku. Następnym krokiem jest zatem dobranie odpowiednich okularów. Ostrość to podstawowy parametr wzroku, jednak nie jedyny.

W Treningu Widzenia® poprawiamy różne umiejętności decydujące o dobrym wzroku zależnie od potrzeb konkretnej osoby. Czego innego potrzebuje człowiek, który cały dzień pracuje przy komputerze, ktoś, kto nie może zdać egzaminu praktycznego na prawo jazdy, dziecko, które ma trudności z nauczeniem się czytania. Takich specyficznych problemów związanych z widzeniem jest bardzo wiele, bo wzrok dla widzącego człowieka jest nieodłączną częścią niemal wszystkich aspektów życia.

W Treningu Widzenia® możemy poprawiać kilkadziesiąt umiejętności składających się na pełne widzenie. Ten test ocenia więc ogólną sprawność widzenia, to znaczy takie jego aspekty, na które nie zwraca się uwagi podczas rutynowych badań.

Rozpocznij test

Rozpocznij test!