Test wzoku

Badanie wzroku dla większości ludzi kojarzy się tylko z jednym aspektem. Uważa się, że w tym badaniu mierzy się ostrość widzenia dzięki czemu możemy stwierdzić, jaka jest wada wzroku. Następnym krokiem jest zatem dobranie odpowiednich okularów. Ale ostrość to podstawowy parametr wzroku, jednak nie jedyny.

W Treningu Widzenia® poprawiamy różne umiejętności, składające się na dobry wzrok zależnie od potrzeb konkretnej osoby. Czego innego potrzebuje człowiek, który cały dzień pracuje z komputerem, ktoś, kto nie może zdać egzaminu praktycznego na prawo jazdy, dziecko, które ma trudności z nauczeniem się czytania. Takich specyficznych problemów, związanych z widzeniem jest bardzo wiele, bo wzrok dla widzącego człowieka jest nieodłączną częścią niemal wszystkich aspektów życia.

W Treningu Widzenia® możemy poprawiać kilkadziesiąt umiejętności, składających się na pełne widzenie. Ten test ocenia więc ogólną sprawność widzenia, takie jego aspekty, na które nie zwraca się uwagi podczas rutynowych badań.

Rozpocznij test!