Regulamin

Cześć,

Tutaj znajdziesz wszystkie zasady dotyczące korzystania ze strony treningwidzenia.pl

Sklep treningwidzenia.pl to miejsce, gdzie zakupisz dostęp do warsztatów i konsultacji online i stacjonarnych.

Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest MIKOŁAJ MARKIEWICZ INSTYTUT TRENINGU I TERAPII WIDZENIA, ul. Leopolda Staffa 34/18, 01-884 WarszawaNIP: 1181177718.

W razie pytań dotyczących kursów lub zasad na platformie kursowej treningwidzenia.pl napisz na: info@treningwidzenia.pl

Miłego dnia,
Instytut Treningu i Terapii Widzenia

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Administrator – MIKOŁAJ MARKIEWICZ INSTYTUT TRENINGU I TERAPII WIDZENIA, ul. Leopolda Staffa 34/18, 01-884 WarszawaNIP: 1181177718.

2) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Platformy,

3) Sklep/Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://treningwidzenia.pl/,

4) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://treningwidzenia.pl/regulamin


Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Platformy, Administrator udostępnia warsztaty online i konsultacje zakupione przez Użytkownika od Administratora za pośrednictwem sklepu internetowego treningwidzenia.pl.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy, a także prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora.
 3. Do korzystania z Platformy nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
 4. 1) dostęp do Internetu,
 5. 2) standardowy system operacyjny,
 6. 3) standardowa przeglądarka internetowa,
 7. 4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom i przekazu danych w związku z korzystaniem z Platformy, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 9. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Platformy. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Platformy.
 10. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Platformy, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: info@treningwidzenia.pl. W reklamacji Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Platformy. Administrator odpowie na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 11. Użytkownik ma 7 dni na odstąpienie od umowy zakupu warsztatów oraz konsultacji.
 12. W przypadku reklamacji usługi środki zostaną zwrócone na konto użytkownika w ciągu 14 dni roboczych od jej rozpatrzenia.

Korzystanie z sklepu internetowego

 1. Sklep zapewnia Użytkownikowi możliwość zakupu produktów firmy Instytut Treningu i Terapii Widzenia, oferowanych na stronie treningwidzenia.pl.
 2. W celu zakupu produktów Użytkownik musi zalogować się do swojego konta, które zostało dla niego stworzone w wyniku złożenia za pośrednictwem strony treningwidzenia.pl.
 3. Kupujący zobowiązany jest korzystać z sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 4. Aby korzystać z sklepu internetowego w sposób niezakłócający korzystania z sklepu przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie sklepu, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,
 5. b. nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w sklepie jakimkolwiek osobom trzecim,
 6. c. nie rozpowszechniać produktów dostępnych w sklepie ani ich poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Administratora.
 7. W razie korzystania z sklepu internetowego w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Administrator zachowuje prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do sklepu.

Prawa własności intelektualnej

 1. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że treści dostępne na stronach Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratorowi.
 2. Administrator poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Użytkownika bez zgody Administratorowi, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Administratorowi i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.


Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika przetwarzanych w ramach Sklepu jest Administrator.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawartej za pośrednictwem strony Zdrowe Miski, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych opisane zostały w polityce prywatności Treningu Widzenia dostępnej tutaj: https://www.treningwidzenia.pl/polityka-prywatnosci.
 3. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są w bazie Sklepu, a co za tym idzie przechowywane na serwerze, na którym zainstalowany jest Sklep. Serwer należy do podmiotu trzeciego, zewnętrznego hostingodawcy, który związany jest z Administratorem umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte z bazy Sklepu po usunięciu konta użytkownika w Platformie.
 5. Uprawnienia Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Administratorowi dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe zostały podane przez Użytkownika na etapie składania zamówienia w sklepie internetowym zdrowemiski.pl, co było dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
 7. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania wszystkich jej funkcji, w szczególności mechanizmu logowania, utrzymywania sesji zalogowanego użytkownika. Sklep wykorzystuje również pliki cookies Google Analytics – szczegóły opisane zostały w ramach ust. 8 poniżej.
 8. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych. W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam przechowywane. Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP[WW1] , Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwerów Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google. Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają dla nas charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz, podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego sklepu, czas spędzony w naszym sklepie oraz na jego podstronach, przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, źródło, z którego przechodzisz do naszego sklepu. Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.


Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika na podstawie umów zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego treningwidzenia.pl. Użytkownik, który posiada konto użytkownika, zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik może usunąć konto użytkownika i zaprzestać korzystania z Sklepu internetowego bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 lutego 2021.
 3. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu – dostępne są do ściągnięcia w -formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.