Dołącz do newslettera

Trening wzroku w sporcie – Szkolenie Certyfikacyjne I Stopnia

OFERTA

Instytut Treningu i Terapii Widzenia


Trening wzroku w sporcie
Szkolenie Certyfikacyjne I Stopnia


Forma szkolenia
4 zjazdy 3-dniowe w 2019 r. we Wrocławiu

Dla kogo szkolenie
Szkolenie przeznaczone jest dla: • psychologów sportu, • trenerów sportowych, • osób przygotowujących się do tych zawodów (w trakcie studiów), • możliwe jest również dla innych zainteresowanych osób – po rozmowie kwalifikacyjnej.

SZKOLENIE CERTYFIKACYJNE
TRENING WZROKU® W SPORCIE
I stopień

EFEKTYWNOŚĆ WIDZENIA JAKO CZYNNIK DETERMINUJĄCY OSIĄGNIĘCIA SPORTOWCÓW

Wzrok najważniejszym zmysłem sportowca

Widzenie ma podstawowe znaczenie w większości dyscyplin sportowych, prawidłowa praca oczu jest warunkiem sukcesów zawodników. Szkolenie umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności prowadzenia Treningu Wzroku® (TW®) w sporcie z zawodnikami wyczynowymi i amatorami. Taki trening umożliwia podniesienie sprawności osób uprawiających sport na każdym poziomie za pomocą indywidualnie dobieranego programu ćwiczeń, opartego na szczegółowej diagnozie umiejętności wzrokowych. W podejściu tym wyróżnia się kilkadziesiąt umiejętności składających się na optymalne widzenie. Przeważającą część pracy zawodnicy mogą wykonywać samodzielnie, w wolnych chwilach wykonując krótkie ćwiczenia.

Dla wielu sportowców ograniczenia w umiejętnościach wzrokowych są zasadniczą przeszkodą w osiągnięciu lepszych wyników. TW® w sporcie pozwala przezwyciężyć te bariery, tak by zawodnik mógł zrealizować cały swój potencjał. Zwiększenie sprawności wzrokowej jest unikalną szansą dla zawodnika, umożliwiającą osiągnięcie przewagi nad innymi.

Cele szkolenia

Szkolenie umożliwia uczestnikom opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu psychofizjologii wzroku, poznania specyfiki, znaczenia, sposobów rozwoju i trenowania różnych umiejętności wzrokowych.

Uczestnicy szkolenia nauczą się:

• jak działają oczy i czym jest widzenie, dlaczego ostrość widzenia jest tylko drobnym elementem percepcji wzrokowej;
• jaką rolę pełni wzrok i z jakich umiejętności składa się widzenie;
• jakie jest znaczenie różnych aspektów wzroku w poszczególnych dyscyplinach sportu;
• jak diagnozować deficyty poszczególnych umiejętności wzrokowych u zawodników;
• jak rozwijać najważniejsze umiejętności wzrokowe i usprawniać najsłabsze;
• jak integrować pracę ze wzrokiem z klasycznym treningiem sportowym;
• jak ćwiczyć wzrok poza treningiem, w codziennych sytuacjach;
• jak utrzymać sprawną percepcję podczas wysiłku, w ruchu, w różnych warunkach zewnętrznych;
• jak poprawić swój własny wzrok.

Uczestnicy szkolenia poznają sposoby rozwoju i trenowania takich umiejętności, jak:

• ocena odległości,
• spostrzeganie peryferyjne, wykorzystanie całego pola widzenia,
• relaks oczu,
• adaptacja do światła i ciemności,
• spostrzeganie wielu elementów jednocześnie (np. położenie zawodników, siatki, piłki),
• szybkość reakcji,
• ocena prędkości obiektów, ich trajektorii, rotacji,
• różnicowanie istotnych i nieistotnych informacji wzrokowych,
• ignorowanie informacji nieistotnych,
• sprawność widzenia przy różnych pozycjach ciała, w ruchu,
• odruch obronny oczu (optymalizacja równowagi ochrony oczu i patrzenia
w sytuacjach, kiedy do głowy zbliża się zagrażający obiekt),
• widzenie w stresie, w stanie mobilizacji,
• motoryka oczu (usprawnianie poruszania się oczu w zależności od wymagań danej dyscypliny),
• koordynacje: wzrokowo-ruchowa, wzrokowo-słuchowa, wzroku i mechanizmów utrzymania równowagi, wzroku i poczucia ciała, wzroku i używania prawej i lewej strony ciała i inne.

Organizacja szkolenia:

Szkolenie przeprowadzone będzie we Wrocławiu w formie czterech 3-dniowych zjazdów,
a także w dużym stopniu polegać będzie na pracy (pod superwizją) pomiędzy zjazdami. Uczestnicy będą zobowiązani ćwiczyć sami oraz ze sportowcami.
Uczestnicy dostaną wybrane materiały treningowe oraz prawo do używania różnych materiałów przygotowanych przez Instytut.
Szkolenie przeznaczone jest dla:

• psychologów sportu,
• trenerów sportowych,
• osób przygotowujących się do tych zawodów (w trakcie studiów),
• możliwe jest również dla innych zainteresowanych osób – po rozmowie kwalifikacyjnej.

Prowadzący

Mikołaj Markiewicz – psycholog, trener i terapeuta widzenia, usprawnianiem widzenia zajmuje się od 37 lat. Jest prekursorem tej dziedziny wiedzy w Polsce. Szkolił się w USA oraz w ośrodkach europejskich. Stworzył metodę pracy ze wzrokiem – Trening Widzenia®, łączącą psychologiczne podejście rozwojowe z doświadczeniami zdobytymi przez ośrodki pracy ze wzrokiem z wielu krajów. W 1995 r. założył Ośrodek Treningu i Terapii Widzenia, działający
do dziś jako Instytut Treningu i Terapii Widzenia. Od 25 lat szkoli profesjonalistów, którzy chcą nauczyć się metody Treningu Widzenia® i pomaga usprawnić wzrok indywidualnym zawodnikom. Pracował m.in. dla reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn. W sezonie 2016/17 prowadził treningi wzroku z 56 juniorami z Akademii Legii.
Uczestniczył w projekcie badawczym dotyczącym wpływu ćwiczeń wzroku na wyniki sportowe realizowanym przez Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest jednym z autorów książki Percepcja wzrokowa w grach zespołowych (2016 r.) będącej efektem tego projektu.

Specjalizuje się w tworzeniu programów ćwiczeń dla grup zawodowych potrzebujących specyficznych umiejętności wzrokowych lub pracujących w warunkach wymagających nietypowego używania wzroku, np. w ciemnościach, jednym okiem, przy dużych szybkościach (piloci, kierowcy rajdowi).

Prowadzi terapię wzroku i zajęcia dla dorosłych i dzieci z różnymi dolegliwościami oczu. Otrzymał, min. za dorobek w pracy ze wzrokiem, tytuł Edukatora nadawany przez Ministra Edukacji.

Jest autorem 15-odcinkowego filmu o ćwiczeniach wzroku emitowanego w TV, popularyzuje możliwości usprawniania widzenia w mediach. Na temat jego pracy opublikowano kilkadziesiąt artykułów prasowych; bierze udział w audycjach radiowych i telewizyjnych. Organizuje i wykłada na konferencjach dotyczących usprawnienia wzroku w Polsce i za granicą.

TERMINY SZKOLENIA

4 zjazdy 3-dniowe w 2019 r. we Wrocławiu
22-24.03.2019
31.05-2.06 2019
4-6.10.2019
29.11-1.12.2019

Ramowy plan zajęć:
Piątek – godz. 16:00-20:00 – 4 godz.
Sobota – godz. 10:00-18:30 z 1,5-godzinną przerwą obiadową – 7 godz.
Niedziela – godz. 10:00-14:00 – 4 godz.

CENA

Koszt całkowity szkolenia 4800 zł

W tym:
• 60 godzin szkolenia – 4 zjazdy trzydniowe, po 15 godzin szkoleniowych;
• 6 sesji superwizyjnych, po dwie pomiędzy zjazdami;
• materiały szkoleniowe;
• narzędzia treningowe.

Szkolenie upoważnia do używania metodologii i materiałów Treningu Wzroku® w pracy ze sportowcami. Certyfikat wydawany jest na podstawie obecności na wszystkich zajęciach i zaliczenia pracy pod superwizją pomiędzy zjazdami.