Dołącz do newslettera

Dla kadry placówek edukacyjnych

OFERTA

Instytut Treningu i Terapii Widzenia
20180613 - 3- dniowe warsztaty, Bydgoszcz, Stymulacja systemu wzrokowego dzieci
 


Liczba uczestników
10-16 osób


Długość warsztatów
12-18 godzin dydaktycznych.

Forma warsztatów
3 dni (3 popołudnia w tygodniu) lub 2 dni (weekend)

Stymulacja systemu wzrokowego dzieci „Jak się bawić, żeby widzieć lepiej”

Odbiorcy:

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, w tym terapeutów SI, psychologów, pedagogów reedukatorów, rodziców zaangażowanych w terapię swojego dziecka oraz innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. W zależności od uczestników realizowane jest w nieco różnych wersjach.

Ze szkolenia korzystają również przedszkola i szkoły publiczne, prywatne i integracyjne. Jest ono bardzo pożyteczne dla personelu pracującego z dziećmi i młodzieżą z poważnymi deficytami rozwojowymi, sprzężonymi niepełnosprawnościami. Odpowiednio dobrana stymulacja wzrokowa w niektórych przypadkach znacząco poprawia komunikację z dzieckiem i jego funkcjonowanie. Wskazane jest, żeby w szkoleniu uczestniczyła cała rada pedagogiczna placówki, ewentualnie kilka chętnych lub wyznaczonych przez dyrekcję osób.

Nie organizujemy otwartych szkoleń o tej tematyce.

Cel szkolenia

Szkolenie zapewnia wiedzę oraz umiejętności diagnozy i przezwyciężania problemów rozwojowych związanych ze wzrokiem. Uświadamia znaczenie wzroku w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Podczas zajęć przekazywane są praktyczne umiejętności przydatne w codziennej pracy nauczycielskiej i pedagogicznej. Głównym celem jest wzbogacenie warsztatu pracy specjalistów w mało dostępną wiedzę dotyczącą zagrożeń i szans związanych z analizatorem wzrokowym w kontekście pracy z dziećmi i młodzieżą.

Uczestnicy otrzymują materiały zawierające podstawy teoretyczne dotyczące pracy ze wzrokiem oraz  program „Jak się bawić, żeby widzieć lepiej.” Jest to program stworzony przez Mikołaja Markiewicza i Teresę Cichecką, współpracowniczkę Instytutu Treningu i Terapii Widzenia, która w momencie jego tworzenia miała niemal 30. letnie doświadczenie w pracy w przedszkolu dla dzieci słabowidzących. Program zawiera około 60 zabaw, prostych, krótkich, atrakcyjnych dla dzieci i łatwych do zrealizowania. Są one świetną profilaktyką zaburzeń wzroku i stymulacją prawidłowego rozwoju widzenia.

Program szkolenia:

  • budowa i funkcjonowanie analizatora wzrokowego jako uwarunkowanie różnych sposobów spostrzegania oraz potencjalne źródło specyficznych problemów,
  • rozwój zmysłu wzroku,
  • diagnoza funkcjonowania systemu wzrokowego,
  • praktyczne ćwiczenia stymulujące system wzrokowy dla dzieci
    z różnymi zaburzeniami,
  • wada wzroku jako zaburzenie rozwoju, inne formy zaburzeń rozwoju widzenia,
  • profilaktyka wad wzroku,
  • choroby oczu, podstawowe informacje, techniki pracy, komplementarne do podejścia medycznego (w miarę zapotrzebowania).

Przebieg szkolenia

Zajęcia obejmują zarówno wiedzę teoretyczną jak i cześć warsztatową. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają szereg ćwiczeń przydatnych w pracy z dziećmi w różnych grupach wiekowych i o różnych potrzebach edukacyjnych.

Uczestnicy otrzymują materiały oraz proste narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne.