Dołącz do newslettera

Trening wzroku w sporcie

OFERTA

Instytut Treningu i Terapii Widzenia


Liczba uczestników
Do 19 osób


Forma szkoleń
W zależności od Państwa potrzeb istnieje możliwość pracy indywidualnej lub z całymi drużynami.

Cena szkoleń bądź konsultacji
Ustalana jest indywidualnie, w zależności od rodzaju usługi oraz czasu jej trwania.

EFEKTYWNOŚĆ WIDZENIA MOŻE BYĆ KLUCZOWYM CZYNNIKIEM DETERMINUJĄCYM OSIĄGNIĘCIA SPORTOWCÓW

Widzenie ma podstawowe znaczenie w większości dyscyplin sportowych, a prawidłowa praca oczu jest warunkiem sukcesów zawodników. Trening umożliwia podniesienie sprawności osób uprawiających sport za pomocą indywidualnie dobieranego programu ćwiczeń, opartego na szczegółowej diagnozie umiejętności wzrokowych. W sporcie można pracować nad kilkudziesięcioma umiejętnościami składającymi się na optymalne widzenie, jednak u konkretnego zawodnika usprawnia się tylko kilka najsłabiej rozwiniętych.

Ograniczenia w umiejętnościach wzrokowych są dla wielu sportowców zasadniczą przeszkodą w osiągnięciu lepszych wyników. Trening Wzroku® w sporcie pozwala przezwyciężyć te bariery tak, by zawodnik mógł zrealizować cały swój potencjał w zakresie percepcji wzrokowej.

Dla kogoś uprawiającego sport hobbystycznie, dla własnej przyjemności, odblokowanie zakłóconych umiejętności wzrokowych może pomóc radykalnie poprawić wyniki. Inaczej jest w przypadku sportu wyczynowego. Usprawnienie percepcji wzrokowej najlepszych sportowców może być tym czynnikiem, który zapewni im przewagę nad innymi zawodnikami. W sporcie niewiele pracuje się ze wzrokiem więc jest to taki czynnik, który może dać przewagę, bo inni zawodnicy tej umiejętności najprawdopodobniej nie mają optymalnie wytrenowanej.

Krótkowzroczność

Odpowiednio dobrane ćwiczenia i techniki relaksacyjne są w stanie powstrzymać pogłębianie krótkowzroczności. Ta wada wzroku jest dla wielu osób krytycznym czynnikiem uniemożliwiającym uprawianie sportu. Już przy minus 4 dioptriach u niektórych osób pojawia się wskazanie do zaprzestania uprawiania wyczynowego sportu. Ocenić to może tylko okulista. Dla wielu osób, szczególnie dzieci i młodzieży, jest to bardzo poważny problem, bo w tym wieku wada wzroku zazwyczaj się pogłębia. Dla młodego człowieka zalecenie wycofania się ze sportu, który uprawia od kilku lat bywa tragedią.

Umiejętności wzrokowe, z którymi najczęściej pracuje się w sporcie, to:

 • ocena odległości,
 • widzenie peryferyjne, wrażliwość na informacje widziane „kątem oka”,
 • zapobieganie pogłębianiu się krótkowzroczności,
 • spostrzeganie wielu elementów jednocześnie (np. położenia innych zawodników, siatki, piłki),
 • szybkość reakcji,
 • ocena prędkości obiektów, ich toru poruszania się, kształtu,
 • różnicowanie istotnych od nieistotnych informacji wzrokowych, ignorowanie informacji nieistotnych,
 • sprawność widzenia przy różnych pozycjach ciała, w ruchu,
 • odruch obronny oczu (optymalizacja równowagi ochrony oczu i patrzenia
  w sytuacjach, kiedy np. do głowy zbliża się zagrażający obiekt),
 • widzenie w stresie, w stanie mobilizacji,
 • motoryka oczu (usprawnianie poruszania się oczu w zależności od wymagań danej dyscypliny),
 • koordynacje: wzrokowo-ruchowa, wzrokowo-słuchowa, wzroku i mechanizmów utrzymania równowagi, wzroku i poczucia ciała, wzroku i używania prawej i lewej strony ciała, i inne.

Organizacja pracy z zawodnikiem

Kilka pierwszych godzin poświęconych jest na szczegółową diagnozę pracy  wzroku. Ważne są tutaj spostrzeżenia zawodnika i jego trenerów, wykonuje się także specjalistyczne testy. Trener widzenia może przeanalizować nagrania i uczestniczyć w treningach, po czym opracowuje się program rozwoju wzroku. Zawodnik otrzymuje zestaw technik i ćwiczeń, które będzie wykonywać tak długo, jak potrzeba. Czasem dostaje kolejne, trudniejsze ćwiczenia już po kilku tygodniach; ale też niektóre techniki będzie wykonywać przez wiele miesięcy. Spotkania z trenerem widzenia są zatem rzadsze. Zazwyczaj „ustawienie” wzroku wymaga 2-5 spotkań diagnostycznych i 3-6 terapeutycznych. Niektórzy zawodnicy korzystają z ćwiczeń wzroku dla sportowców w ramach programu iSeeFIX.

Większość ćwiczeń wzroku, które otrzymują zawodnicy, nie wymaga poświęcania na nie wiele czasu. Wykonuje się je w dużej części poza treningami, w wolnych chwilach: jadąc komunikacją miejską, jedząc, rozmawiając przez telefon. Może być też tak, że zawodnik otrzymuje specyficzne ćwiczenia, które musi wykonywać z trenerem i podczas treningów.

Zazwyczaj praca zawodnika ze wzrokiem kończy się po kilku miesiącach. Jej efekty utrzymują się do końca kariery, zawodnik uzyskuje wyższy poziom zintegrowania funkcji wzrokowych i z powodzeniem wykorzystuje go w sporcie.

Trener Widzenia

Zajęcia prowadzi Mikołaj Markiewicz, który tematem wzroku w sporcie zajmuje się od 25 lat. W 1999 r. pracował z z reprezentacją Polski w piłce siatkowej mężczyzn, przez ostatnie 2 lata pracował z ok. 60 zawodnikami z Akademii Piłkarskiej Legii. We współpracy z Wydziałem Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego zrealizował projekt badawczy dotyczący wpływu ćwiczeń wzroku na wyniki sportowców, czego efektem jest min. książka  „Percepcja wzrokowa w grach zespołowych”, wydana w 2016 r.