Dołącz do newslettera

Dla firm

OFERTA

Instytut Treningu i Terapii Widzenia


Liczba uczestników
do 16 osób


Miejsce warsztatów
Szkolenie odbywa się w miejscu pracy (lub innym, wskazanym przez prowadzącego). Do szkolenia nie są potrzebne komputery.

Forma warsztatów
3 godzinne szkolenie dla osób spędzających dużo czasu przy komputerze. To szkolenie bez komputerów.

Szkolenie „Jak pracować z komputerem efektywnie i bez zmęczenia oczu”.

Celem tego szkolenia jest podniesienie efektywności i zwiększenie komfortu pracy z komputerem poprzez zmianę nawyków używania oczu. Jego adresatami są osoby, dla których komputer i inne urządzenia z ekranem (tablet, telefon) stanowią główne narzędzia pracy. Proponowane ćwiczenia pozwalają szybko zregenerować zmęczone oczy i utrzymać efektywność pracy wzrokowej.

Korzyści:

 • wymierna poprawa efektywności podczas wielogodzinnej pracy z komputerem,
 • znacząco większy komfort oczu podczas i po wielogodzinnej pracy z komputerem,
 • umiejętność dłuższej pracy z komputerem bez zmęczenia wzroku,
 • lepsza koncentracja,
 • poznanie podstawowych technik usprawniania widzenia przy pracy z komputerem,
 • przełożenie zaprezentowanych technik na codzienność zawodową uczestników szkolenia.

Podczas szkolenia można się nauczyć, jak zadbać o oczy podczas pracy. Omawiane są różne mechanizmy prowadzące do zmęczenia oczu i sposoby zapobiegania takich sytuacjom. Uczestnicy poznają również proste techniki i ćwiczenia, które można wykonywać, nie wstając zza biurka i nie zwracając na siebie uwagi współpracowników.

Pierwsze tego typu warsztaty prowadziliśmy już na początku lat 90. Na polskim rynku szkolenie to stanowi unikalną ofertę.

Umiejętności zdobywane podczas szkolenia:

 • podniesienie efektywności podczas wielogodzinnej pracy z komputerem,
 • poznanie praktycznych metod, co zrobić, aby być skutecznym w pracy i jednocześnie nie forsować oczu,
 • poznanie metod, jak uniknąć dolegliwości oczu, takich jak pieczenie, łzawienie, podrażnienie, zapalenie spojówek, przekrwienie, poczucie obcego ciała w oczach itp.,
 • poznanie sposobów, co robić, żeby wzrok się nie pogarszał,
 • poznanie metod, jak znacząco zwiększyć komfort oczu podczas wielogodzinnej pracy z komputerem,
 • nauka lepszej koncentracji,
 • poznanie podstawowych technik usprawniania widzenia przy pracy z komputerem,
 • przełożenie zaprezentowanych technik na codzienność zawodową uczestników szkolenia,
 • techniki wyrobienia sobie nowych, zdrowych nawyków.

Przebieg warsztatów:

„Jak pracować z komputerem efektywnie i bez zmęczenia oczu” trwa 3 godziny. Jest to szkolenie przeznaczone dla firm. Ma charakter warsztatowy, uczestnicy wykonują wszystkie ćwiczenia opisane w materiałach i pokazywane podczas prezentacji. Mają zatem możliwość, pod opieką trenera, przećwiczyć je wszystkie.

Podczas szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymują opis ćwiczeń, które następnie praktycznie wykonują. Trener podaje informacje, umożliwiające zrozumienie mechanizmów męczenia się wzroku. Wyjaśnia, które z nawyków związane z używaniem wzroku są dla oczu męczące, a które je wzmacniają. W miarę możliwości trener daje też osobiste wskazówki poszczególnym uczestnikom, jak przezwyciężyć dolegliwości zgłaszane przez konkretne osoby. Zrozumienie mechanizmów osłabiających oczy oraz doświadczenie działania ćwiczeń wykonywanych pod kierunkiem trenera gwarantuje, że uczestnicy będą do nich w miarę potrzeby wracać

Uczestnikom zapewniamy materiały z opisem ćwiczeń, a opcjonalnie również specjalne pomoce do ćwiczeń.