Metoda 

Trening Widzenia® to metoda pracy oparta na zrozumieniu, że widzenie jest umiejętnością, którą od urodzenia rozwija się i doskonali. Uczymy się używać oczu, tak jak uczymy się chodzić czy mówić w obcym języku. Dla rozumienia fenomenu widzenia ma to zasadnicze konsekwencje i umożliwia usprawnianie .

TO OD NAS ZALEŻY, JAK WIDZIMY OTACZAJĄCY ŚWIAT

Trening Widzenia® to metoda umożliwiająca poprawę wzroku za pomocą ćwiczeń i zmiany nawyków używania oczu. Pomaga przezwyciężyć wiele różnorodnych problemów i dolegliwości, poprawić szereg umiejętności wzrokowych niezbędnych do działania w specyficznych warunkach. 

W wielu przypadkach pomaga trochę poprawić ostrość widzenia, m.in. dlatego, że część problemów z ostrością ma źródło w zmęczeniu oczu, któremu dosyć łatwo przeciwdziałać.

Trening widzenia®

Poprawia między innymi:

 • ocenę odległości
 • orientację w przestrzeni
 • wykorzystanie informacji z całego pola widzenia
 • percepcję kolorów
 • spostrzegawczość
 • rozumienie docierających informacji
 • koncentrację i czas efektywnej pracy wzroku
 • widzenie po ciemku i w jasnym świetle
 • ostrość widzenia.

 

Zapobiega:

 • pogłębianiu się wady wzroku u dzieci i dorosłych.

Pomaga:

 • zauważać, kiedy oczy zaczynają być zmęczone i zastosować odpowiednie środki zaradcze
 • odprężyć i zrelaksować przemęczone oczy
 • spowolnić lub zahamować pogłębianie się niektórych zmian chorobowych (konieczna dodatkowo kontrola lekarza).

Likwiduje: 

 • zmęczenie,

 • dolegliwości oczu,

 • spadek efektywności pracy z powodu zmęczenia oczu.

 

 

Istotą Treningu Widzenia® jest zmiana nawyków używania oczu. Poprawa widzenia jest trwała, nie trzeba regularnie wykonywać ćwiczeń. Ćwiczenia potrzebne są w pierwszych tygodniach pracy ze wzrokiem, są też pomocą w sytuacjach stresowych i powodujących zmęczenie i napięcie oczu.

Dla kogo ta metoda?

Trening Widzenia® przeznaczony jest dla wielu grup odbiorców. Obecnie Instytut Treningu i Terapii Widzenia najczęściej prowadzi zajęcia dla 

 • firmw których wiele osób ma zmęczone oczy z powodu wielogodzinnej pracy przy urządzeniach ekranowych. 

 

Dotychczasowy dorobek instytutu

Przez ostatnie 40 lat pracy Instytut Treningu i Terapii Widzenia (wcześniej pod innymi nazwami) działał w wielu obszarach. Pracowaliśmy z różnymi klientami, ale też prowadziliśmy działalność popularyzatorską, przez wiele lat pionierską w tej dziedzinie. Mikołaj Markiewicz i współpracownicy Instytutu (np. Maria Rudzińska-Grażyńska) na początku lat 80. byli pierwszymi osobami w Polsce mówiącymi o tym, że samemu można dbać o swoje oczy. 

Na początku lat 90. telewizja zrealizowała 15 odcinków filmu „Sokoli wzrok” o pracy Mikołaja Markiewicza ze wzrokiem dzieci. Jego emisję wielokrotnie powtarzano. Współpracownicy Instytutu brali udział w dziesiątkach audycji radowych, telewizyjnych, udzielili kilkudziesięciu wywiadów prasie. 

Od początku lat 90. zapraszaliśmy do Polski wielu najlepszych specjalistów m.in. Uschi Ostermeier, Roberto Kaplana, Sylvię Lakeland, Marianne Wiendl. Prowadzili oni zajęcia dla klientów, występowali na konferencjach, wykładali na wyższych uczelniach. 

Współpracownicy Instytutu przez wiele lat prowadzili szkolenia w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (realizującego politykę Ministerstwa Edukacji w zakresie dokształcania specjalistów związanych z edukacją). Brali również udział i organizowali konferencje poświęcone ochronie i usprawnianiu wzroku uczniów, np. 

w marcu 2015 roku w MEN odbyła się konferencja „Wzrok a trudności szkolne – wyzwanie XXI wieku”. 

 

Mikołaj Markiewicz od wielu lat prowadzi zajęcia i wykłady na polskich uczelniach. Wykłada też na zagranicznych konferencjach poświęconych usprawnianiu widzenia. Przygotował merytorycznie konferencję (dla niemal 500 osób) o znaczeniu wzroku w terapii dzieci w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej w 2015 roku.

Był odpowiedzialny za program konferencji „Wzrok w sporcie” Rzeszów 2017. 

 

Od początku lat 80. specjaliści polscy i spoza Polski prowadzili zajęcia dla: 

Osób dorosłych mających wady wzroku:

 • krótkowidzów,
 • dalekowidzów,
 • osób mających astygmatyzm,
 • osób, które w wieku średnim i starszym przestają widzieć wyraźnie z bliska.

Dzieci mających wady wzroku i nimi zagrożonych

Zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne.

Dzieci mających trudności w nauce

 

Trudności szkolne często są spowodowane złym używaniem wzroku. Dziecko może mieć pełną ostrość widzenia (nie mieć wady wzroku), ale nie potrafi w pełni wykorzystać otaczających je informacji:

  • nie rozumie czytanego tekstu
  • nie jest w stanie skupić się na czytaniu
  • źle ocenia odległość
  • nie potrafi oddzielić informacji ważnych od nieistotnych
  • robi błędy w pisaniu i czytaniu.

Psycholodzy, pedagodzy i nauczyciele

Trening Widzenia® gwarantuje wzbogacenie warsztatu pracy profesjonalistów prowadzących zajęcia dla dzieci i dorosłych; poszerza zakres umiejętności diagnostycznych i terapeutycznych. Techniki pracy zaczerpnięte z Treningu Widzenia® usprawniają działanie analizatora wzrokowego, co pozwala przezwyciężyć wiele specyficznych i codziennych trudności doświadczanych przez dzieci i dorosłych oraz znacząco zwiększyć ich potencjał rozwojowy.

 

Grupy zawodowe, dla których lepsze widzenie jest warunkiem sukcesu profesjonalnego

 • osoby pracujące przy komputerze, nad tekstem (m.in. informatycy, pracownicy biurowi, redaktorzy), 
 • sportowcy (szczególnie zawodnicy gier zespołowych: siatkarze, koszykarze, piłkarze) 
 • piloci 
 • kierowcy 
 • osoby pracujące po ciemku, w specjalnych warunkach, osoby wykonujące zadania wymagające specyficznego używania wzroku.

  Początkiem pracy jest przeprowadzenie analizy warunków używania wzroku. W zależności od specyfiki pracy i zadań odbiorców opracowywany jest program usprawniający wybrane umiejętności wzrokowe. Istnieje możliwość przekazania licencji opracowanego programu, co gwarantuje możliwość samodzielnego prowadzenia szkoleń i daje przewagę nad konkurencją. 

   

  Osoby mające ograniczone możliwości widzenia w wyniku urazów czy chorób

 

Pracujemy wyłącznie z osobami będącymi pod opieką okulistów. Najczęściej zgłaszają się do nas (nierzadko też z polecenia lekarza) osoby, którym klasyczna medycyna nie może już bardziej pomóc. Od kilkudziesięciu lat prowadzimy zajęcia dla członków Polskiego Związku Niewidomych.

W takich przypadkach uczymy, jak optymalnie wykorzystać to, co oczy wciąż potrafią robić, oraz uruchomić rezerwy znajdujące się w oczach i mózgu. Nasze 40-letnie doświadczenia jednoznacznie pokazują, że każdy z nas ma ogromne, niewykorzystane rezerwy zmysłu wzroku. Nigdy z góry nie można przewidzieć, jak bardzo można poprawić swój wzrok za pomocą Treningu Widzenia®. Efekty często przechodzą najśmielsze oczekiwania.

W Instytucie nie pracują lekarze. W żadnym przypadku nasze zajęcia nie zastąpią leczenia chorób oczu. Jeśli jednak stan oczu jest stabilny, Trening Widzenia® jest uzupełnieniem leczenia. W przypadku urazów fizycznych, poza leczeniem medycznym, zawsze warto poddać się rehabilitacji. Dokładnie tak samo jest ze wzrokiem: bez względu na stan oczu zawsze można lepiej wykorzystywać to, co jeszcze mamy w naszych naturalnych zasobach.

„To wielka ulga pojąć, jak wiele nie zależy od samego oka. Cieszyć się widzeniem i rozwijać różne sposoby widzenia – była o tym mowa od początku, ale dopiero podczas ćwiczeń, zabaw i rozmów można to było poczuć, a zrozumieć – po zakończeniu i powrocie do rutynowych zajęć"

Ewa O.

„Czasami drobne elementy wprowadzone w życie poprawiają samopoczucie – ale najważniejsze, że nauczyłam się tak postępować, iż mogę wpływać na zmniejszenie zeza. Zarazem świadomość, że to, co się dzieje, nie jest ostateczne i z zeza można samemu powoli wychodzić, pozytywnie oddziałuje na oczy".

A. S.

„Dla mnie był to urOczy czas, by zaprzyjaźnić się z dwojgiem moich własnych oczu i nauczyć się tę przyjaźń pielęgnować: mniej patrzeć, lepiej patrzeć, patrzeć dalej, inaczej, ciekawiej, a czasem – po prostu – nie patrzeć!".

Lidka T.

„Mikołaj ma ogromną wiedzę z zakresu profilaktyki wad wzroku, a przy tym jest bardzo serdecznym i ciepłym człowiekiem, poczułam zmiany w oczach już po drugich zajęciach".

M.