Dołącz do newslettera


Stymulacja systemu wzrokowego dzieci

Szkolenie dla specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą – Bydgoszcz 13-15 czerwca

Szkolenie 3-dniowe prowadzone przez praktyka psychologa, trenera i terapeutę Mikołaja Markiewicza

Dla kogo:

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów SI, psychologów, pedagogów reedukatorów i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Cel szkolenia:

Szkolenie zapewnia wiedzę oraz umiejętności diagnozy i przezwyciężania problemów rozwojowych związanych ze wzrokiem. Uświadamia znaczenie wzroku w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Podczas zajęć przekazywane są praktyczne umiejętności przydatne w pracy. Głównym celem szkolenia jest wzbogacenie warsztatu pracy terapeutów SI i innych specjalistów w mało dostępną wiedzę dotyczącą zagrożeń i szans związanych z analizatorem wzrokowym w kontekście pracy z dziećmi i młodzieżą.

Program szkolenia:

Budowa i funkcjonowanie analizatora wzrokowego jako uwarunkowanie różnych sposobów spostrzegania oraz potencjalne źródło specyficznych problemów
Rozwój zmysłu wzroku
Wady wzroku, ich uwarunkowania i profilaktyka, wada wzroku jako zaburzenie rozwoju
Praktyczne ćwiczenia stymulujące system wzrokowy dla dzieci
z różnymi zaburzeniami
Choroby oczu, podstawowe informacje, techniki pracy komplementarne do podejścia medycznego (w miarę zapotrzebowania)
Profilaktyka wad i problemom wzroku: jak ćwiczyć, relaksować i wzmacniać oczy, aby zapobiegać wadom wzroku i przyswajać nawyki dobrego używania oczu

Forma realizacji:

Zajęcia będą realizowane metodą warsztatową oraz wykładu. Uczestnicy poznają szereg ćwiczeń przydatnych w pracy z różnymi dziećmi. W ramach warsztatów uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz proste narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne.

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w Centrum Terapii CENTS trwa 12 godzin dydaktycznych. Uczestnicy otrzymają materiały oraz proste narzędzia diagnostyczno-terapeutyczne.

Termin i miejsce:

środa – piątek 13-15 czerwca 2018 r., godz. 17.00-20.00,
Centrum Terapii CENTS ul. Zygmunta Augusta 20 (wjazd na parking od Warszawskiej 25)

Koszt 3 dniowego szkolenia:

240,00 zł.

Zapisy trwają do poniedziałku 11.05. pod nr tel 691 017 033.
Wpłata na konto: Grupa OTC Cezary Łukaszewicz 04 1090 1072 0000 0001 0554 8755.

Po więcej informacji napisz ewagabrus@wp.pl